x
Thursday 19th October Nie ¶pisz jeszcze?   
  Informacje ogólne
  Organizatorzy
  Komitety
  Warunki uczestnictwa
  Ważne terminy
  Rejestracja
  Miejsce
  Program
  Kontakt
 
 
 
  Informacje ogólne  ............ 

Polskie Towarzystwo Symulacji Komputerowej wraz z Politechnik± Gdańsk± i Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej zapraszaj± na XXII Warsztaty Naukowe PTSK, które odbęd± się w dniach 20-23 maja 2015 w Szymbarku.

Patronat honorowy nad Warsztatami obj±ł J.M. Rektor Politechniki Gdańskiej prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk.

Tematyka Warsztatów:

 • metodyka badań symulacyjnych
 • języki programowania i techniki symulacji
 • badanie efektywności symulatorów
 • symulacja w ekonomii i logistyce
 • symulacyjne modele sytuacji kryzysowych
 • symulacyjne modele walki
 • algorytmy ewolucyjne
 • symulacja w fizyce
 • symulacja w inżynierii materiałowej i nanotechnologii
 • symulacja w mechanice i biomechanice
 • symulacja w transporcie i inżynierii kolejowej
 • symulacja w elektrotechnice i elektronice
 • symulacja w energetyce
 • symulacja w automatyce i robotyce
 • symulacja procesów produkcyjnych
 • symulacja a sztuczna inteligencja
 • symulacja a sieci neuronowe
 • symulacja w ratownictwie
 • symulacja w chemii, biologii i medycynie

Folder z opisem Warsztatów można pobrać st±d. Jeżeli posiadasz jakie¶ sugestie dotycz±ce tej strony, skontaktuj się z webmasterem
 Prawa autorskie © Politechnika Gdańska